ჰიდრავლიკური სისტემები და კომპონენტები


 • ჰიდრავლიკური სარქველები (უკუსარქველები  სფერული სარქველები  დინების გადამშვები სარქველები  დინების მარეგულირებელი საშუალებები  მაქოური სარქველები  მაწონასწორებელი სარქველები  სარედუქციო სარქველები  ჩამკეტი სარქველი  თანამიმდევრული მოქმედების სარქველები)
 • ჰიდრავლიკური აგრეგატი 
 • მინი-მართვის ბლოკები
 • დიაგნოსტიკური სისტემები 
 • საზომი საშუალებები 
 • საზომი საშუალების იზოლატორები 
 • კოლექტორები 
 • ინტეგრირებული ბლოკები
 • ჯალამბარები 
 • რადიალური დგუში 
 • ჰიდროძრავები 
 • ჰიდრავლიკური საბრუნი მექანიზმები
 • ბორბლიანი ჰიდროძრავა 
 • საჭის გამაძლიერებელი მოწყობილობები 
 • ჰიდრავლიკური ამძრავი მექანიზმები
 • ხელის ტუმბოები 
 • ავზები 
 • ელექტროძრავები 
 • გადასაადგილებელი მოწყობილობების გადაცემათა კოლოფები